najava festa na klapi

Festival filmova koji menjaju perspektivu
filmovi na temu invalidnosti i filmovi čiji su autori
(glumci, scenaristi, režiseri) osobe sa invaliditetom

 
Home FESTIVAL KONKURS PROGRAM PODRŠKA PRESS NAGRADE KONTAKT FILMOVI ON LINE ARHIVA

Filmski festival „Uhvati sa mnom ovaj dan!“ obuhvata projekcije domaćih i inostranih filmova na temu „Život, aktivnosti i dostignuća osoba sa invaliditetom“, odnosno na temu invalidnosti kao i prateće programe: filmske radionice, tribine/razgovore sa autorima i akterima filmova, seminar za novinare i studente žurnalistike, izložbe, performanse i sl. u kojima učestvuju i osobe sa invaliditetom.

Bitan deo festivala predstavlja i Filmski karavan koji obuhvata: najavna gostovanja, promociju festivala i postprodukciju.

Program filmskog festivala osmišljen je tako da bude pristupačan, raznovrstan, kreativan i jedistven.

Festival je međunarodnog karaktera i realizuje se od 2003. godine sa ciljem: informisanja javnosti o životu, aktivnostima, pravima i dostignućima osoba sa invaliditetom, čime se utiče na promene u stavovima ljudi u vezi sa osobama sa invaliditetom, bolje razumevanje i prihvatanje različitosti, te stvaranje uslova za veću vidljivost i uključivanje osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života.
Bitan segment festivala je podrška filmskim rediteljima, scenaristima i glumcima koji su osobe sa invaliditetom da promovišu svoje radove i dostignuća, te da prepoznaju sopstvene potencijale, kao i uticaj na medije radi adekvatnijeg i politički korektnijeg praćenja aktivnosti i dešavanja u kojima učestvuju osobe sa invaliditetom.

U toku 2003. godine festival je bilo posvećen obeležavanju Evropske godine osoba sa invaliditetom. Povodom 2004. - Evropske godine posvećene edukaciji mladih kroz sport, organizovan je festival posvećen sportistima sa invaliditetom, sa akcentom na Paraolimpijadu. Tokom 2005. i 2006. godine akcenat je bio na aktivnostima i dostignućima umetnika sa invaliditetom. U 2007. godini festival je obeležio Evropsku godinu jednakih mogućnosti za sve, 2008. Evropsku godinu interkulturalnog dijaloga i 2009. Evropsku godinu kreativnosti i inovativnosti mladih sa invaliditetom. Tokom 2010. festival je bio u znaku Evropske godine inkluzije. 2011. je obeležena Međunarodna godina mladih i Evropska godina volonterizma, sa akcentom na servis personalnih asistenata – kao vid podrške osobama sa invaliditetom.

S obzirom na kontinuitet trajanja, festival je u jedanaest godina postojanja, privukao pažnju brojnih medija i kao tema bio svakodnevno prisutan u štampanim i elektronskim medijima. Veliki broj učesnika i posetilaca (skoro 5000 osoba), zanimljivi filmovi i izazovne teme, interaktivni program, diskusije, jedinstvene izložbe, edukativni seminari i perfomansi u kojima su učestvovale osobe sa invaliditetom doveli su do toga da učesnici i posetioci Filmskog festivala prepoznaju vrednost ovog projekta i da se u sve većem broju pridružuju projektnom timu i aktivnostima. Međunarodni karakter, koji je prisutan od samog početka, te podrška gradskih, pokrajinskih i republičkih vlasti, kao i brojnih privatnih i javnih organizacija, doprinosi veličini manifestacije, a iskustva i uključenost osoba sa invaliditetom je od neprocenjivog značaja, kako za njihov lični razvoj i promociju, tako i za sve posetioce projektnih aktivnosti.

Organizatori Filmskog festivala su Kreativno afirmativna organizacija "Parnas" iz Novog Sada, Udruga Spirit iz Rijeke u saradnji sa brojnim partnerskim organizacijama.

Od 2011. godine uspostavljena je saradnja sa Udrugom SPIRIT iz Rijeke. U novembru mesecu SPIRIT je održao jednodnevnu Reviju filmova sa našeg festivala pod nazivom UHVATI FILM.
2012.godine 2.i 3. Novembra SPIRIT realizuje dvodnevni festival u Rijeci zbog čega se od tada prepoznajemo kao
Filmski festival „UHVATI SA MNOM OVAJ DAN / UHVATI FILM“  

Međunarodni Filmski festival „Uhvati sa mnom ovaj dan!“ unet je u evidenciju o Deponovanju autorskih dela i predmeta srodnih prava u Zavodu za intelektualnu svojinu, dana 28. oktobra 2008. godine pod rednim brojem 3998. na zahtev autorke dela Ljiljane Žižić sa brojem prijave A-608/08. Prvobitnu ideju Filmske manifestacije „Uhvati sa mnom ovaj dan!“ kreirale su: Ljiljana (Ćumura) Žižić, Milica Mima Ružičić Novković (Novosadsko udruženje studenata sa invaliditetom) i Tatjana Stojšić Petković (Centar „Živeti uspravno“ Novi Sad).


tweetfbyoutube
 

ORGANIZATORI:

KAO PARNAS - Novi Sad
logo KAO Parnas

SPIRIT RIJEKA
spirit

UHVATI FILM - RIJEKAhrvatska zastava -link ka sajtu na hrvatskom

SEIZE THIS DAY WITH MEengleska zastava-link ka sajtu na engleskom

POKROVITELJI:

grad novi sad

logo min

grb apv

Pokrajinski sekretarijat
za zdravstvo, socijalnu poltiku
i demografiju

PODRŠKA:

logo kulturnog centra

ZVANICNA FOTOGRAFKINJA FESTIVALA:

FOTOGRAFKINJA MAJA TOMIC

PRIJATELJI FESTIVALA:

filmske radosti

ICRSERBIA

 

 

© KAO Parnas 2012